Αντιμετώπιση χρόνιας γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

  • Διαθέτουμε όλους τους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας του οισοφάγου Barrett.
  • Γίνεται διάγνωση με την ηλεκτρονική χρωμοενδοσκόπηση, με χορήγηση ειδικής χρωστικής ουσίας με σκοπό τη στοχευμένη λήψη δειγμάτων από τον οισοφάγο. Στη συνέχεια (εφόσον απαιτηθεί) διορθώνουμε τον οισοφάγο Barrett (ο οποίος είναι μια προκαρκινική κατάσταση) με ραδιοσυχνότητες, με τη χρήση ειδικού καθετήρα αερίου argon (laser) ή με εκτομή του οισοφάγου Barrett όπως ένας πολύποδας. Εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος του οισοφάγου Barrett και την παρουσία ή όχι κάποιας δυσπλασίας.
  • Ο τρόπος για να σταματήσει η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε ασθενείς οι οποίοι για πολλά χρόνια χρησιμοποιούν φάρμακα για να την αντιμετωπίσουν και έχουν τις προϋποθέσεις ενδοσκοπικής θεραπείας του προβλήματος τους (όχι χειρουργικής όπως μια διαφραγματοκήλη) είναι η εφαρμογή ενδοσκοπικής μεθόδου δημιουργίας νέου σφικτήρα μεταξύ οισοφάγου και στομαχιού. Προϋπόθεση όλων αυτών είναι η σωστή μελέτη του ασθενούς με μανομετρία οισοφάγου και PHμετρία, η ηλικία του και άλλες.

gastro-athens.gr gastrenterologiki monada athinas oisofagos barrett

Αντιμετωπίστε τον Οισοφάγο Barrett με το νέο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων HALO 90!

Το σύστημα ραδιοσυχνοτήτων HALO 90 απαλλάσσει τον ασθενή από το “Άγχος” του κινδύνου του οισοφάγου Barrett.

Πώς αντιμετωπίζεται ο οισοφάγος Barrett:

  1. Ο καθετήρας HALO τοποθετείται στο άκρο του ενδοσκοπίου.
  2. Εισάγεται το ενδοσκόπιο στον οισοφάγο του ασθενούς.
  3. Συνδέεται ο καθετήρας με την πηγή ραδιοσυχνοτήτων HALO που έχει ενεργοποιηθεί.
  4. Κυκλοτερώς καταστρέφεται η επιφάνεια του παθολογικού οισοφάγου με ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει ο καθετήρας μίας χρήσεως.
  5. Ο ασθενής μετά την επέμβαση λαμβάνει από το στόμα μόνο υγρά και την επομένη μέρα σιτίζεται με υδαρείς τροφές. Προοδευτικά τις επόμενες ημέρες καταλήγει σε φυσιολογική διατροφή.
  6. Σε υπάρχοντα συμπτώματα πόνου το πρώτο 24ωρο, ο ασθενής λαμβάνει απλά παυσίπονα.
  7. Ο επανέλεγχος του οισοφάγου με ενδοσκόπηση γίνεται μετά από 8 εβδομάδες.

Σύγχρονα ιατρικά μέσα & εξατομικευμένες ιατρικές υπηρεσίες

[/blank]